Praktijkregels

Eerste bezoek en patiëntendossier

Nieuwe patiënten vragen wij om een geldig legitimatiebewijs (ID kaart, rijbewijs of paspoort) en een geldige verzekeringspas mee te brengen bij de eerste afspraak. U dient zelf uw vorige tandarts te vragen om uw behandelgegevens door te sturen naar onze praktijk.

Bij de eerste afspraak vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Hierbij hoort ook een medicatieoverzicht en informatie over uw huisarts en andere relevante zorgverleners. Dit om mogelijke complicaties gerelateerd aan de tandheelkundige behandelingen te voorkomen.

Om uw en onze gegevens zo accuraat mogelijk te houden, vragen wij u om wijzigingen in naam, adres, verzekering en medische gegevens tijdig aan de assistente door te geven.

Afspraak- en declaratiebeleid

Wij werken volgens afspraak en reserveren speciaal tijd voor u. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen dan vragen wij u deze tijdig af te zeggen. Afspraken bij de mondhygiëniste moeten altijd minimaal 2 werkdagen van te voren worden afgezegd. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht.

U kunt bij ons uw e-mail adres achterlaten. Wij sturen u dan enkele dagen voor de afspraak een herinnering. Aan deze service kunt U echter geen rechten ontlenen.

Niet nagekomen afspraken zonder (tijdige) afzegging vooraf worden in rekening gebracht. De eerste keer dat u een afspraak niet nakomt worden alleen de door ons gemaakte praktijkonkosten in rekening gebracht. De volgende keer brengen wij u 75% van onze gemiste omzet in rekening; een eventuele volgende keer 100% van de omzet. Wij gaan vervolgens met u een gesprek aan over het vervolg.

Onze declaraties worden verstuurd via Uwnota.nl. De gehanteerde betalingstermijn is 30 dagen. Indien u in gebreke blijft wordt er rente in rekening gebracht. (klik hier voor de betalingsvoorwaarden) Wij hebben inzicht in het verloop van onze declaraties. Mocht uw declaratie op de lijst ‘dubieuze debiteuren’ komen te staan, dan zullen al gemaakte afspraken uit onze agenda worden verwijderd en uitgesteld. U kunt dan alleen nog tegen contante betaling voor spoedklachten terecht.

Algemene regels

Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor behandeling. Is er behandeling nodig, dan wordt daarvoor een vervolgafspraak gemaakt.

Wij vragen u met uw mobiele telefoon niet te telefoneren in de praktijk. In de behandelkamer wordt u verzocht uw mobiele telefoon –stil- of –uit- te schakelen.

Wij vragen u ervoor te zorgen dat kinderen niet vrij rondlopen in de praktijk. Er is een speciale kinderhoek met speelgoed en boekjes. In verband met de hygiëne en de veiligheid mogen kinderen in de behandelkamer niet aan de apparatuur komen.

Het nuttigen van etenswaren is in de gehele praktijk niet toegestaan.

Huisdieren, met uitzondering van geleidehonden, zijn in de praktijk niet toegestaan.